Barnehagedagen markeres i mars hvert år, første gang i 2005. Dagen markeres i mange barnehager landet rundt, og er blitt en tradisjon i store deler av barnehagenorge.                    

I Nordreisa kommune markeres dagen ute i hver enkelte barnehage, i tillegg til et fellesarrangement for alle 4-åringene fra private og kommunale barnehager. I år markeres dagen i samarbeid med Nord-Troms videregående skole; idrettsfag -breddeidrett, helse- og oppvekstfag og elever på hverdagslivtrening.