Hva er en støttekontakt?
Det er en person som er sammen med og gjør ulike aktiviteter sammen med barn. En støttekontakt kan for eksempel; besøke barnet hjemme, ta det med på biblioteket, kino, kafé, diskotek, tur eller er ledsager på ulike arrangementer. Barnets behov styrer målsetningen. Støttekontakter mottar arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning etter alder og ansiennitet.

Hvorfor bli støttekontakt?

  • Fordi man har overskudd og kapasitet.
  • Fordi man har lyst å hjelpe.
  • Fordi det finnes barn som har behov for det.
  • Hva kreves for å bli støttekontakt?
    En støttekontakt må ha fylt 18 år. Han/hun må være stabil og pålitelig. Man kan velge å ha bare et oppdrag som støttekontakt, det vil si mellom to og seks timer i uken, eller en kan ha flere hvis en har kapasitet til det.

Mennesker som trenger støttekontakt er ulike. Derfor må også støttekontaktene være ulike. Det viktigste er å være medmenneske og bidra positivt!

Synes du dette hørtes interessant ut eller kanskje kjenner noen som er interessert, ta kontakt med barneverntjenesten på 979 62 001 evt. 979 62 002

Med vennlig hilsen
Barneverntjenesten