Det arbeides med å få løst problemet med varmepumpen, slik at temperaturen skal bli normal igjen så snart som mulig.

Saken oppdateres.