Tidligere i år var rådmann Kjetil Hallen og ordfører John Karlsen invitert av KS Troms å delta på tur til Shenkursk kommune i Arkhangelsk. Nå besøker representanter fra den russiske kommunen og Arkhangelsk fylke Nordreisa.  

Program for besøk fra Shenkrusk kommune i Arkangelsk.

Onsdag 28. mai:

 • Kl 09.00 Bil fra Tromsø
 • Kl 12.00 Ankomst Reisafjord hotell
 • Kl 12.30 Lunsj IDRETTSHALLEN
  Info om:
  - politisk organisering
  - budsjettprosess
  - finansiering
  - Frivillighetssentralen og frivillig arbeid.
 • Kl 14.00 Omvisning Bo- og kultur
 • Kl 14.30 Omvisning Sonjatun
 • Kl 16.00 Besøk på Betongservice
 • Kl 17.00 Orientering m/kaffe på formannskapssalen
  - flisfyring
  - vedlikehold veger
  - avfallshåndtering
 • Kl 18.00 hotellet
 • Kl 19.00 Middag på Sørkjosen hotell m/musikals underholdning
 • Kl 21.00 Sosialt samvær, fisketur.

Torsdag 29. mai:

 • Kl 09.00 Besøk Moan skole,
  - Stjernekoret synger
 • Kl 10.00 Besøk Nordreisa kirke
 • Kl 10.30 Biblioteket og Halti
 • Kl 11.30 Nordreisa videregående skole
 • Kl 12.15 Besøk Kronebutikken
 • Kl 13.00 Avreise Tromsø