Vi viderefører ordningen som det ble informert om 02.06.20.

Det gjeldende er:

  • Besøkene må avtales på forhånd med det aktuelle sykehjem. 
  • Vi ber om at besøkene blir begrenset i hyppighet på grunn av den aktuelle situasjonen.
  • Besøkende vil bli møtt ved ankomst og fulgt til pasient/beboer. 
  • Generelle hygieniske råd følges.
  • Alle besøk vil bli loggført.

Nytt: 

Personer som har vært på utenlandsreise, uansett "rødt", "gult "eller "grønt" område må vente i 10 dager før de besøker et sykehjem. 

Det kan gjøres avtaler om særskilt tillatelse til besøk i spesielle tilfeller, etter vurdering av leder.