Hva er et besøkshjem?

  • Det er en familie som fungerer som støtte for barn som trenger kontakt med annet familiemiljø.
  • Besøkshjemmet mottar noe arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning

Hva er målsetningen med et besøkshjem?

  • Målsettingen er, gjennom samvær, fysisk nærhet og trygge grenser å bidra til å øke et barns selvfølelse, selvstendighet og mestring. Barnet skal følge familiens rutiner, normer og regler, og være en del av familien så langt det lar seg gjøre.

Hvorfor bli besøkshjem?

  • Fordi man har overskudd og kapasitet
  • Fordi man har lyst å hjelpe
  • Fordi det finnes barn som har behov for det

Om du/dere synes dette høres interessant ut, ta kontakt med barneverntjenesten, på telefon: 77 77 07 79 / 979 62 001 og spør etter Ingunn, Lisa eller Tove