Ved bestilling av husnummerskilt kan man henvende seg til:  http://fagtrykkide.no/, det kan velges mellom to avdelinger, Alta og Tromsø.

Bestilling sendes til Fagtrykk ide avdeling Tromsø: rolf@fagtrykkide.no