Boenheten for enslige mindreårige flyktninger søker etter vikarer. Bofellesskapet er et bo- og omsorgstiltak etter lov om barnevernstjenester paragraf 3-4, og er organisatorisk underlagt virksomheten Nordreisa voksenopplæringssenter, som hører til under sektor for oppvekst og kultur.

Vi søker vikarer som:
* har erfaring fra arbeid med ungdom
* har en positiv holdning
* er fleksibel og selvstendig
* er en trygg og reflektert voksen, som evner å se den enkelte ungdom på en god måte
* kan ta initiativ og kunne takle stressede og uforutsette situasjoner

Menn oppfordres til å melde seg som vikar.
Vikarer som jobber i kommunen fra før vil bli prioritert.

Politiattest av nyere dato kreves.

Kontakt leder for boenheten, Hege Pedersen : Telefon: 960 95 114
E post: hege.pedersen@nordreisa.kommune.no