Fredag 27.08.2021 

Kl. 13:30 Brann og politi er på plass, og slukking pågår. Nordreisa kommune har vært i kontakt med innsatsleder på stedet. Røyken fra brannen kan inneholde gasser som kan være giftige, det oppfordres derfor til at man lukker vinduer og dører i husene og at man unngår områder med røyk. For spørsmål kontakt 48 99 42 44.

Følg med på oppdatering på vår hjemmeside og nettsidene til avisene.

AV 5BHrcdaw 0lAAAAAElFTkSuQmCC