Politi og brannvesen har vært på stedet. Brannen er slukket og situasjonen er under kontroll.

Alle beboere er gjort rede for og er midlertidig evakuert til Storslett samfunnshus.  

Kriseteam er tilstede og kommuneledelse er i beredskap for å håndtere situasjonen.

Kontaktperson for Nordreisa kommune er Ordfører Hilde Nyvoll, tlf 91 80 71 30.