Onsdag 04.07.2018

Kl. 07:45
Etter nesten 3 døgn kan fagleder for brannen på Galsomelen avfallsdeponi, Olaf Nilsen melde nå på morgenen, at brannen er slukket. Nordreisa brannvern avslutter aksjonen og dimitterer mannskap som er tilstede. 3 brannmenn vil være på avfalsanlegget ut arbeidsdagen for å ha oppsyn med stedet. 
Fagleder Olaf Nilsen.jpg

Tirsdag 03.07.2018

kl 22:30
Helikoptret fra Forsvarets 339 skvadron holder fortsatt på med etterslukking. Helikopteret avslutter sitt arbeid ca kl 23 i kveld.
Brannmannskapene vil jobbe utover natten og i morgen. 
slukking kl 23.jpg
 
Kl 15:00
Rådmannen har besluttet å avvikle Nordreisa kommunes kriseledelsen i dag kl 15:00 som følge av den posetive utvikliingen av situasjonen på Galsomelen og at evakueringen er opphevet.
 
Kl 14:50

Politimesteren har i dag kl 1445 besluttet å oppheve evakueringen fra Snemyr/Krakenes. Alle kan flytte hjem med umiddelbar virkning.

 
Kl 14:45 Evakuering ved Galsomelen oppheves

Politiet har opphevet evakueringa av områdene ved Galsomelen i Nordreisa kommune. De rundt 60 evakuerte beboerne kan returnere til sine hjem med en gang.

Slukkingsarbeidet tirsdag har gitt gode resultat, og røykutviklinga er nå på et minimum. Røyken utgjør ikke lenger en fare for befolkninga i området.

Evakuering ble iverksatt mandag 2. juli fordi kraftig røykutvikling utgjorde en potensiell fare for beboere i området. Vi takker beboerne i området for samarbeidsviljen i forbindelse med evakueringa.

 
Kl. 13:30
Fantastisk jobb er utført på Galsomelen med slukkearbeidet. Brannvesenet vil være tilstede på Galsomelen for videre arbeid gjennom kvelden, natten og i morgen for å sikre brannområdet videre.
video-1530617283.mp4
 

Brann 1.jpg

Brannmenn.jpg

Telt sivilforsvaret.jpg

Brann.jpg

Sovende brannmann.jpg

 
Kl. 12:00
Politiet opprettholder evakuering inntil videre

Slukkingsarbeidet ved Galsomelen har tilsynelatende god effekt. Det er for første gang siden brannen starta ikke åpne flammer i anlegget, og røykutviklinga har avtatt vesentlig. Politiet avventer effekten av det pågående slukkingsarbeid ved Galsomelen og vurderer situasjonen på nytt ca. kl. 15.00.  Inntil da opprettholdes evakueringa i området.

 

Kl. 09:00:
Nordreisa brannvesen har fått hjelp fra Tromsø brannvesen som nå bistår med både mannskap og biler. Faglig leder for brann informerer om at det nå er nok vann, slik de arbeider nå. Forsvarets 339 skvadronen skal også i dag bistå i slukke arbeidet. Vanskelig å si hvor lenge slukkingen vil pågå, kan ta dager sier fagleder for brann Roy Hansen.
Pr kl. 09:00 er svak vind fra nord nordvest, og vinden ventes å øke.

Kommuneoverlege Øyvind Roarsen opplyser at dersom det ikke er ubehag skal det ikke være farlig å være ute. Følg med på røykutvikling og vindretning og ta dine forholdsregler. Spesielt ber Nordreisa kommune astmatikere og de med luftvegsplager om å vise varsomhet. Har noen merket vedvarende ubehag, særlig ved pusteproblem som følge av eksponering av røyk fra Galsomelen om å ta kontakt med lege.

 

Mandag 02.07.2018

Kl 22:00
Forsvaret, ved 339 Skvadronen fra Bardufoss er nå satt inn slukkingsarbeidet på Galsomælen, etter anmodning fra 110 sentralen. Kommunen er glad for denne bistanden. Dette vil øke slukkekapasiteten betydelig. Arbeidet vil pågå hele natta.  Neste oppdatering ved endret status.

 

Bilder fra Galosomelen fyllplass 02.07.18:

Brannfolk med brannen.jpg

Brannmann i flammer med kred.jpg

Foto: Charles Åsvang

Brannmann Olaf.jpg

 

Dag og anne marie mfl.jpg

Flammer galsomelen.jpg

Fra brannstedet.jpg

Mot brannstedet.jpg

Oversiktsbilde.jpg

 

 

Kl. 19:30

Evakueringssenter på idrettshallen er avviklet. Ved behov for innkvartering som følge av evakuering Snemyr/Krakenes ring tlf. 960 95 122

Kl. 19:10

Melding på Avfallservice sin nettside: Galsomelen er stengt inntil videre Grunnet brann på deponi, vil galsomelen avfallsmottak være stengt inntil videre. Dette gjelder hele området og det vil ikke bli anledning til å kjøre avfall til miljøstasjonen i morgen tirsdag.

 
Kl 18:50
Kommuneoverlege Øyvind Roarsen ber alle de som har merket vedvarende ubehag, særlig ved pusteproblem som følge av eksponering av røyk fra Galsomelen om å ta kontakt med lege.
Øyvind Roarsen.jpg
 
Kl 18:00
Politiet har nå gjennomført evakueringen og gått dør-til-dør både i Snemyr og på Krakenes jfr evakueringsområdet/kart. Alle de som har møtt opp på idrettshallen har fått tilbud om overnatting. På idrettshallen er det også strømuttak og plass for campingvogn/bobil. Oppfordrer de evakuerte som ikke har fått tak i sted å bo, om å ta kontakt med støtteapparatet for evakuering på idrettshallen.
 
kl 15:05 Evakuering av innbyggere Snemyr og deler av Krakenes.
Politimesteren i Troms har besluttet evakuering av innbyggere innenfor 1 km radius fra Galsomelen, dvs deler av Krakenes og Snemyr. Vindretning og nærhet til området gjør at også Krakenes blir berørt. Dette på grunn av at brannen på Galsomelen avgir røyk som er giftig. Politiet vil foreta en rolig evakuering og gå fra hus til hus. De som evakueres blir bedt om å ta med seg det mest nødvendige som de trenger, eventuelt dra hjem og hente utstyr. Nordreisa kommune ber om at de som trenger hjelp til husly og evnt annen hjelp møter opp på kantinen i Idrettshallen. Politiet vil foreta ny vurdering kl 12 i morgen.

Kart skisse.jpg

 
Kl. 13:0
Status: Rådmannen i Nordreisa har besluttet å sette kriseledelse i forbindelse med den pågående brann på Galsomen fyllplass. Slukningsarbeidet vil ta tid, og mulig også i allefall første døgnet som kommer, og mulig lengere. Vindretning gjør at røyk fra brannen går opp Reisadalen. Tiltak ovenfor befolkninga vil bli vurdert fortløpende. Kriseledelse har kontakt med fylkesmann, politi og stedlig brannfaglig.
 

Kl 11:25
Status: Flere innbyggere ringer inn og spør om renovasjon er berørt av brannen på Galsomelen. Driftsleder ved Avfallsservice Kjell Arve Bøklepp sier at renovasjon går som vanlig og er ikke berørt av brannen.
Ved spørsmål kan Avfallsservice kontaktes på tlf 77770000
 

Kl 10:30
Status: som følge av røykutvikling og muligheter for farlig røyk, har politiet besluttet at barnehagen på Snemyr må stenge. Røyken kan være farlig. Kommunen oppfordrer forstatt å holde dører og vinduer lukket, og slå av ventilasjonen i boliger om man merker ubehagelig røyklukt. Følg og med på røykutvikling og vindretning og ta dine forholdsregler. Spesielt ber vi astmatikere og de med luftvegsplager om å vise varsomhet.
Brann 2 galso.jpg
 

kl 09:30 - Status brann ved Galsomelen: Fortsatt røykutvikling ved Galsomelen avfallsanlegg. Nordreisa får nå bistand fra nabokommuner til slukkingen. Vind vil gå på nordlig retning og dette resulterer til bedre forhold på Storslettområdet. Viser til tidligere meldinger og ber innbyggerne vise aktsomhet ved sjenerende røyk. Nordreisa kommune ber spesielt de med luftvegsplager om å ta forholdsregler.

 

Sønadag 01.07.2018

Brann, politi og ambulanse er på plass. Nordreisa kommune har vært i kontakt med innsatsleder på stedet. Det henstilles til at man holder seg innendørs dersom man merker sjenerende røyk, at dører og vinduer holdes lukket. Røyken består hovedsaklig plastrøyk, det er ikke andre eksplosiver. Brannvesenet driver aktiv brannslukking. Brannvesenet følger også forholdene oppover i Reisadalen. Vindretning som gjør at røyken trekker opp dalen. Følg med på oppdatering på vår hjemmeside og nettsidene til avisene.

Kl 23.00 Aktiv slukking pågår fortsatt. Helikopter er rekvirert for ytterligere trykk på slukkearbeidet og begynner arbeidet nå Aktiv slukking vil pågå hele natta å så lenge det er nødvendig.

Kl 00:25 Nordreisa kommune henstiller innbyggerne om å lukke igjen dører og vinduer dersom man merker ubehagelig røyk. Kommunen har ingen informasjon om at røyken er giftig, men røyken kan være farlig. Kommunen ber derfor innbyggerne spesielt i Reisadalen og på Storslett/Sørkjosen om å følge med på røykutvikling jfr vindretning og ta forholdsregler deretter.