Alle områder i Nordreisa kommune er eller blir nå utbygd utbygget med bredbånd. Kun noen få enkeltstående husstander som ligger vanskelig til mangler nå tilfredsstillende tilbud.

Oksfjordhamn-Storeng og Sandnes i Straumfjord er ferdigstilt i 2022. Her har flere husstander enn beregnet koblet seg på.

Etter andre gangs utlysning for utbygging på Havnnes er det nå inngått kontrakt med bredbåndstilbyder som vil legge sjøkabel til Uløya og på den måten sikre at innbyggere, næringsliv og hytteeiere i området får tilgang på moderne bredbånd.

Bredbåndsutbyggingen til Uløya er kostnadsberegnet til kroner kr. 1.991.582, og finansieres med statstilskudd kr 760.000, kommunal egenandel på kr 551.000 og resterende av netteieren.

Ordfører Hilde Nyvoll uttaler at hun er tilfreds med at Havnnes i løpet av 2023 vil være knyttet til et framtidsrettet bredbåndsnett.