I 2018 er det avsatt omlag 6,7 mill kr til prosjekter der tilbud om høyhastighetsbredbånd til befolkningen i områder med dårlig dekning er målet. Kommunene i Troms kan søke om tilskudd til slike prosjekter. Frist for å søke er 15.5.2018.

Nordreisa kommune har over flere år støttet utbygging av bredbånd. Det gjenstår noen områder og det planlegges nå å søke støtte fra Nkom til utbygging av bredbånd for to områder. Disse to områdene er Oksfjordhamn-Storeng og Solvang i Oksfjorddalen.

Nordreisa kommune ønsker tilbakemelding fra aktører som kan forestå utbygging for disse områdene. Utbyggingen må følge kriterier satt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).