I 2018 er det avsatt omlag 6,7 mill kr til prosjekter der tilbud om høyhastighetsbredbånd til befolkningen i områder med dårlig dekning er målet. Kommunene i Troms kan søke om tilskudd til slike prosjekter. Frist for å søke er 15.5.2018.

Nordreisa kommune har over flere år støttet utbygging av bredbånd. Det gjenstår noen områder og det planlegges nå å søke støtte fra Nkom til utbygging av bredbånd for to områder. Disse to områdene er Oksfjordhamn-Storeng og Solvang i Oksfjorddalen.

Nordreisa kommune ønsker tilbakemelding fra aktører som kan forestå utbygging for disse områdene. Utbyggingen må følge kriterier satt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Oksfjordhamn –Storeng

Kartbildet under viser aktuelt område og er hentet fra Nkom sitt dekningskart.

Kart, 30 mbit

Kart, 10 mbit

 

Solvang i Oksfjorddalen

Kartbildet under viser aktuelt område og er hentet fra Nkom sitt dekningskart

Kart 30 mbit