Nordreisa kommune gjennomførte i juni en brukerundersøkelse om kommunens vann- og avløpstjeneste. Undersøkelsen ble sendt ut til alle abonnenter innen vann og avløp.

Undersøkelsen hadde som formål å avdekke hvordan brukere opplever kvaliteten på tjenesten som ytes. På bakgrunn av dette kan kommunen kunne følge med i egen kvalitetsutvikling, ha et verktøy som kan bidra til brukerdialog og samtidig kunne sammenligne seg med andre kommuner.

Kommunen er fornøyd med svarprosenten og spesielt godt fornøyd med resultatet. Det ligger over landsgjennomsnittet.

For å lese hele undersøkelsen, se her Sluttrapport vann- og avløp 2018 - ekstern.pdf