OFFENTLIG ETTERSYN

 

Nordreisa formannskaps budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019 – 2022 er i hht KL § 44 og 45 lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget, rådhuset i tiden 06.12.18 – 20.12.18

Forslaget inneholder også oversikt over endringer av betalingssatser for kommunale tjenester.

Event merknader til forslaget må rettes til Nordreisa kommune innen 20.12.18.

Kommunestyret skal behandle budsjett og økonomiplan den 20.12.2018.

 

- Ordføreren -

 

Særutskrift SAK 66/18                                               

Budsjett og økonomiplan 2019 -2022

Betalingssatser - gebyrregulativ 2019