Forslaget inneholder også oversikt over endringer av betalingssatser for kommunale tjenester.

Eventuelle merknader til forslaget må rettes til Nordreisa kommune innen 16.12.22.
Meknader kan legges inn under her på siden eller sendes på post til:

Nordreisa kommune, Pb. 174, 9156 Storslett

eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Kommunestyret skal behandle budsjett og økonomiplan den 19.12.2022.

Lenke til digital versjon av planen.

Dokumenter til saken:

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser:
Formannskapets vedtak Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2023
Saksfremlegg kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2023
Priser og gebyrer for Nordreisa kommune 2023

Handlings- og økonomiplan:
Formannskapets vedtak handlings- og økonomiplan - 01.12.2022
Saksfremlegg - Handlings- og økonomiplan 2023-2026 med hovedutvalgsbehandling
Handlings og økonomiplan 2023-2026 - Kommunedirektørens innstilling - PDF utgave