Bytte av telefonsystem Onsdag 30. april

Nordreisa kommune skifter ut systemet for sine ip telefoner Onsdag 30. april.

I forbindelse med denne utskiftinga kan det være forstyrrelser på de berørte telefoner.

Telefon nummer som er berørt av dette byttet er i nummerserien 77588000 – 77588399.

Dette berører følgende avdelinger i kommunen:

·         Familiesenteret – 77588200-77588214

·         Storslett Skole – 77588300-77588314

·         Sonjatun Barnehage – 77588395-77588399

·         Leirbukt barnehage – 77588290-77588291

·         Oksfjord oppvekstsenter – 77588340-77588341

·         Sonjatun helsesenter – 77588177-77588188

·         Omsorgsboliger Høgegga 52 – 77588220-77588221

·         Nordreisa Voksenopplæring – 77588370-77588372