Nordkalottens Grensetjeneste ønsker å informere grensekommuner som arbeidsgivere om de nye norske innreiserestriksjoner som gjelder finske og svenske arbeidstakere

Covid-19: Grensekryssing fra Finland til Norge etter 17.10.2020:

Den norske regjeringen listet finsk Lappland som en rød region fra 17. oktober 2020, slik at tidligere innreiserestriksjoner ble endret.  

Endringer av innreiserestriksjoner gjelder innreise og arbeidspendling fra alle røde regioner Finland til Norge. Grensekontrollen ble gjeninnført 17.10.20, og det er innført karanteneplikt for alle som ankommer fra Finland til Norge. Karanteneplikten er 10 dager. 

Unntatt fra karanteneplikten er arbeidstakere med hyppige grensekryssinger til arbeidsplassen i Norge. Med hyppige grensekryssinger menes det pendling daglig, ukentlig eller med 10 dagers frekvenser. 

Forutsetning for unntakelsen fra karanteplikten er regelmessig Covid-19- testing i Norge: 

  • Arbeidstakere må teste seg ved første ankomst etter 17.10. 
  • Ny test i Norge deretter hver syvende dag 
  • Arbeidsgiveren er ansvarlig for organisering og finansiering av testingen 

 

Lenker til aktuelle dokumenter; Regjeringen, Folkehelseinstituttet og Covid-19 forskrift: 
Regjeringens beslutning om innskjerping av restriksjoner ved innreise til Norge fom. 17.10.2020: 
Innføring av innreisekarantene fra røde regioner og land, med kart:
 
Covid-19 forskrift: 
 Se spesielt § 6, §6.a, §6.b og §6.c 
§ 6.b Unntak fra innreisekarantene for visse arbeids- og oppdragstakere med hyppig grensekryssinger 
§ 6.c Unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende ved testing