COVID-19 forskriften oppheves

Covid-19-forskriften oppheves. Forskriften ble vedtatt 27. mars 2020 og er endret cirka 300 ganger på to år. Forskriften regulerte detaljert de ulike smitteverntiltakene som ble tilpasset gjennom pandemien. De fleste bestemmelsene i forskriften ble opphevet i løpet av 2022, men det har gjenstått blant annet særregler for smittevernet på Svalbard.

Konsekvenser for pasienter

For pasienter innebærer forskriftsendringen at de på lik linje som for andre luftveisinfeksjoner må betale egenandel ved legekonsultasjon for covid-19. Retten til gratis selvtester og behandling faller bort. Dermed er covid-19 nå i samme kategori som influensa og RS-virus. Kommunene kan fortsatt velge å gi ut gratis selvtester.

Legemiddelet Paxlovid, som reduserer risikoen for alvorlig koronasykdom hos personer med høy risiko for å bli alvorlig syke, vil fortsette å være tilgjengelig gratis frem til 1. april 2025. Det er gjort endringer i blåreseptforskriften §4 som sikrer at det fortsatt kan gis stønad i henhold til faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet. Vaksine mot covid-19 vil fortsatt være gratis etter §4a i Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram for de anbefalte pasientgruppene