UNIT (Ungdom Nord i Troms) har nå utvidet søknadsfristen for midlene ”Prøv-Sjøl”-næring, og det vil si at du kan søke opptil 5000,- for å kjøpe utstyr til en egen sommerjobb. Fristen for å søke på disse midlene er 24. juni 2005, og vil bli behandlet så fort som mulig.


UNIT håper at dette hjelper de ungdommene som ikke har fått seg sommerjobb i regionen, og samtidig gir støtte til de som allerede går med en idé på lur.


For mer informasjon kan du kontakte UNIT v/ Sindre Wolf, t
lf 77770588, e-mail: sindre.wolf@halti.no

 

Her har du søknadsskjema og kriterier