Mandag 24. oktober avholdes infomøte for idrettslagene, velforeningene og andre, på rådhuset i Olderdalen, Kåfjord, kl.18.00-21.00.

Forhåndspåmelding til: johnni.handstad@tromsfylke.no - innen fredag 21. oktober.

Det blir enkel servering på alle møtene! 

Vi ønsker dere alle vel møtt til denne informasjonsrunden!