Samefolkets dag 2017 - Mandag 6.februar

Program:
 
Kl. 09.00 - Felles flaggheising på Nord Troms videregående skole
 
Kl. 09.00 - 13:00 - Aktiviteter på Halti
  • Utstilling elevarbeider av 4. kl. Moan skole
  • Utstilling: «Et år med reindriftssamene» av Trym Ivar Bergsmo
  • Åpent på museet
 
Kl. 12.00 - 12.40 - Foredrag Ivar Bjørklund,  «100 års jubileet for samefolkets dag sett nordfra»  på Halti .  
 
Kl. 09.00 - 13.00 -  Lassokasting og lavvo ved NTVGS, v/ski- og idrettslinja på Nord Troms vgs
 
Kl 13.00 -  14.00  - Feiring av Samefolkets dag i gymsalen på Nord Troms vgs                                            
 
Kl 19.00                  Film «Solens Son» -om Nils Aslak Valkeapää  - sted Nordreisa kino
 
Uke 6    -         Samisk mat selges på kafeene
 
 
VELKOMMEN!
BURES BOAHTIN!