Entreprenørskapssatsinga HoppIDÉ er en felles satsing fra de 6 kommunene i Nord-Troms – Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord, hvor også partnere som Troms Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Ungt Entreprenørskap og flere andre aktører er involvert.

HoppIDÉ har nå fått egen hjemmeside, og den finner du her!

På hjemmesiden kan du få gode tips og råd, samt hjelp til å finne fram til gode hjelpere som kan bistå deg i underveis i etableringen.

 

Kontakt:

Rune Steinsvik, Halti Næringshage

T:(+47) 483 02 892

E: rune.steinsvik@haltinh.no