Vedtak om å forby sammenkomster

Tiltaket videreføres fra og med 2.mai 2020 til 31.mai 2020. Ny beslutning om eventuelt videreføring tas 28.mai 2020.

Dette begrunnes i en fortsatt ekstra fare for smitteutbrudd når store grupper samles.

 

Åpning av kommunale bygg og tjenester:

Kommunehuset åpnes for enkeltkunde/r etter forhåndsavtale. Samlet gruppe må ikke være over 5 personer. Kunden må avtale pr telefon eller epost om tidspunkt. Den ansatte eller ordfører får ansvar for å låse kunden inn og ta vedkommende med til sitt kontor eller møterom. Når møtet er ferdig må kunden følges ut.

 

Halti åpnes for enkeltkunde/r etter forhåndsavtale. Samlet gruppe må ikke være over 5 personer. Kunden må avtale pr telefon eller epost om tidspunkt. Den ansatte får ansvar for å låse kunden inn og ta vedkommende med til sitt kontor eller møterom. Når møtet er ferdig må kunden følges ut.

 

Biblioteket: åpnes for enkeltkunde/r etter forhåndsavtale. Samlet gruppe må ikke være over 5 personer. Kunden må avtale pr telefon eller epost om tidspunkt. Den ansatte får ansvar for å låse kunden inn og ta de med inn på biblioteket. Når utlånet er ferdig må kunden følges ut.

 

Kulturskolen: åpner i hht statlige retningslinjer og statlig veileder, for individuell undervisning og undervisning i grupper i hht statlige regler.

 

Sykehjem og andre institusjoner holdes stengt for publikum fram til og med 31.mai 2020. Dette for å hindre smitte inn i disse byggene. Ny vurdering gjøres 28.mai.

Idrettshall og svømmehall holdes stengt jf sentrale regler.

 

Byggene som foreslås gradvis åpnet, fastsetter endelig åpningsdato når smittevernveileder og praktiske forberedelser er klare.

Kulturtilbudene fra bibliotek og kulturskolen fastsetter endelig åpningsdato når smittevernveileder og praktiske forberedelser er klare.