Det kunngjøres at Nordreisa kommune har sendt stedsnavnssaker  for Stuora Mollešjávri ut på høring. 

De av lokale lag og organisasasjoner som ikke har mottatt høringsforespørsel, men ønsker å uttale seg, kan få det ved å henvende seg til kommunen. www.postmottak@nordreisa.kommune.no

Høringsfrist: 01.12.2020