§16.Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, ut over kortvarige passeringer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, på kollektivtransport og på innendørs stasjonsområder.

Passasjerer i taxi skal bruke munnbind. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester og lignende tjenester. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for kunden i situasjoner der det ikke er praktisk mulig å bruke munnbind.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke mens man sitter på en fast tilvist plass eller ved et bord på serveringssted. 

:

Påbud om munnbind gjelder ikke for:

  • barn under 12 år
  • personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind

eller

  • når en sitter på fast tilvist plass eller ved et bord på serveringssted.
Det er anbefalt å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre.
Det er også anbefalt å bruke munnbind når du er i kontakt med helse- og omsorgstjenesten, for eksempel hos fastlegen.
 
Hvorfor bruke munnbind?
Munnbind er en del av tiltakene for å redusere risiko for smittespredning i situasjoner hvor en har økende eller høyt smittepress.
Covid-19 smitter ved at viruset overføres fra luftveiene hos en smittet person til slimhinnene i øyne, nese eller munn hos en annen person. Du er trolig mest smittsom når du har symptomer, men personer uten symptomer kan også smitte. De viktigste smittevernrådene er derfor å holde seg hjemme og teste deg hvis du er syk.
 
Barn og munnbind
Påbud om bruk av munnbind gjelder ikke for barn under 12 år.
Munnbind frarådes under alle omstendigheter til barn under 2 år da det kan hindre fri pust.
Bruk av munnbind hos ungdom fra ungdomsskolealder gjelder i samme situasjoner som for den øvrige befolkningen. Bruk av munnbind er ikke nødvendig på skoler.
De fra ungdomsskolealder som anbefales munnbind, kan bruke samme størrelse på munnbind som voksne.
 
Les mer her: