Det har vært en hard vinter med dårlige beiter på vidda. Reinen vil nå trekke seg til barflekker og der hvor det grønnes først, i nedreliggende områder, ved sjøen og i dalområder. 
Reinen tærer på de siste fettreservene sine nå på våren, og tåler lite etter en lang vinter med lite mat. Det bes derfor om at folk viser hensyn når de ferdes i områder med tamrein. 

I disse dager starter også de drektige simlene ferden mot kalvingsområdet i Navitdalen. 

Dersom du ser rein:

  • Gå utenom dem.
  • Snu.
  • Eller skift retning.
  • Ha hunden i bånd.

Takk for at du viser hensyn - giitu 

Det er lagt ut informasjon om dette på nettsiden til Nannet prosjektet som kan deles. Denne 
informasjonen finner du HER