Vår nye gravlund ble offisielt åpnet lørdag 24.09.2022 da ordføreren klippet snora foran porten og soknepresten gjorde vigslingen ved minnelunden der det også var musikalsk innslag og taler ved kommunens prosjektleder, entreprenør og Nordreisa kirkelige fellesråd. Arkitekten ble dessverre forhindret i å komme. Etter visningsrunde på gravlunden ble det servert kaffe og kake.

Kort oppsummert er 15 års arbeid med planlegging og bygging av ny gravlund i mål. Honnør til alle som har bidratt. Kommunale planleggere og prosjektledere,VERTE landskap-arkitektur AS, Jowa Maskin AS og deres underentreprenører, samarbeidet med Nordreisa Sokn og også gode politisk vedtak.

Driftsbygget med toalett for besøkende, personalrom, kontor og lager er ute på anbud med mål om ferdigstillelse neste sommer.

Vi har fått en verdig gravlund helt i toppklassen – både for de som får sitt siste hvilested her, pårørende og andre som er besøkende.