En del eng hadde overvintringsskade i vår, der graset har dødd i løpet av vinteren. Flere bønder måtte pløye opp og så ny eng fordi det var så mye overvintringsskade. Når det da ikke kom nedbør etterpå, ble det dårlig med spiring og vekst. På noen av disse jordene blir det tilnærmet ingen avling. Også på enga som har klart seg godt over vinteren er det svært reduserte avlinger, særlig på tørkeutsatt jord. De fleste bøndene vil få for lite fôr til dyra i vinter, og for mange er det alvorlig. 

Bønder som regner med å få reduserte avlinger, skal melde fra her: Altinn - Tilskudd ved produksjonssvikt (melding)

Ved stor avlingssvikt kan man søke Tilskudd ved produksjonssvikt. Dette er ei ordning som vil gi noe erstatning, men den dekker på langt nær opp for det reelle tapet. Avlingssvikt på over 30% gir rett til erstatning, men de første 30% regnes som egenandel for bonden. I tillegg tar ordninga utgangspunkt i normavling, sånn at bønder som vanligvis har gode avlinger, vil komme relativt sett dårligere ut. 

Tine kjører webinar for melkeprodusentene fredag 18/8 og mandag 21/8 for å vise hvordan en best kommer seg gjennom fôrmangelen. Tine anbefaler alle som har fôr å selge, til å bruke Finn, sånn at det blir lett for alle å finne fram til fôr som er til salgs. 

Både Felleskjøpet og Fiskå mølle har spesialkraftfôr med mye fiber. Vi anbefaler bønder å ta kontakt med sin produksjonsrådgiver i Tine eller Nortura og med sin kraftfôrkonsulent for å legge om fôringa så fort som mulig for å spare på grovfôret.