Statens veivesen og Nordreisa kommune har signert avtalen som i grovetrekk sier at Statens veivesen overtar ansvaret for veilys:

  • Fra langslett til krysset i Nordkjoskrysset
  • FV 351 Flyplassveien
  • FV 352 Fra Haltibygget og opp til Sagvollen
  • FV 865 Fra sentrum på Storslett og opp til Høgegga
  • FV 357 Fra fergeleiet ved Havnnes og opp Kjempebakken

Fra Ymber og opp til Betesta langs E6 har kommunen ansvaret for driften, her har Statens vegvesen gitt kommunen tilskudd for denne driften.