Det kreves en god plan for at dreneringstiltak skal fungere. I tillegg skal en dreneringsplan gi en felles forståelse av hva som skal gjøres, grunnlag for å søke tilskudd og en dokumentasjon i ettertid på hva som er gjort.  

Bioforsk, sammen med Norsk Landbruksrådgiving, arrangerer tre dagskurs i Troms. Faglig ansvarlig er Are Johansen, Lofoten LR, som er vår fremste dreneringsekspert. Programmet for kurset er todelt med en teoridel først på dagen. Etter en enkel lunsj er vi ute og vurderer forskjellige grøftefelt.

Kurssteder:

10. juni kl 09.30 Lyngseidet, skytterhuset (1,5 km mot Svensby)

11. juni kl 09.30 Målselv, Vikingheimen (6,5 km fra Olsborg mot Målsnes)

17. juni kl 09.30 Harstad, Sørvikmarka Grendehus (3,5 km fra Sørvika mot Storjorda) Markvandring i Nordvika.

  • Markvandring i Nordvika.

Bioforsk Nord er har det tekniske ansvar for kursene på Lyngseidet og i Målselv, mens Landbrukstjenesten MH har ansvar for kurset i Harstad.

Program:

Kaffen klar et kvarter før oppstart.

09.30   - Drenering, teori og metoder

                        - Krav til grøfteplan, eksempler

12.30    Lunsj

12.00    Markvandring med vurdering av grøftefelt

16.00    Oppsummering og avslutning

Påmelding:

Kursserien er støttet av Fylkesmannen i Troms.

Velkommen på dreneringskurs!

 

Informasjon om dreneringstilskudd