Nordreisa kommune har i dag 29.11.21 registrert 1 ny positiv hurtigtest på elev ved Storslett skole.  Vanlige tiltak iverksettes