-tenk deg om før du har, tar eller deler bilder! -er det delbart? -politiet-
Målsetting: Å forebygge ulovlig bildedeling og seksuelle overgrep blant ungdom.

For å oppnå dette ønsker vi å bidra til økt bevissthet og kunnskap om tema, slik at målgruppen settes i bedre stand til å ta gode valg og håndtere situasjoner som oppstår.

Foredrag, informasjon og undervisningsopplegg for elever og foreldre i Nordreisa

*Torsdag 04.04.19, kl 1130-1330 på Halti kulturscene
8.-10.trinn: alle ungdomsskoleelever i Nordreisa kommune: Foredrag og undervisning med politiet

*Torsdag 04.04.19, kl 1830-2000 på Halti kulturscene
ALLE FORELDRE med barn i alderen 13-16 år: foredrag, spørsmål og svar med politiet