Demenskontakten kan hjelpe til med:

·       Kartlegging, tilrettelegging og oppfølging av brukere i dagliglivet i hjemmet.

·       Veiledning, opplæring og undervisning for brukere, pårørende og helsepersonell.

·       Bistå med informasjon om kommunens tilbud til personer med demens og deres pårørende.

·       Sikre overgangen mellom sykehus, korttidsavdeling og hjemmet.

·       Demenskontakten samarbeider også med fastlege, spesialisthelsetjenesten og andre relevante instanser.

 

Ring og avtal tid for et uforpliktende møte😊