Denne uken vil lekestativene som er i Trekanten ved Storslett sentrum bli demontert og fjernet. Lekestativene fjernes ut fra et sikkerhetshensyn i forbindelse med trafikken som går gjennom Storslett og barn som leker ved stativene, spesielt med tanke på utforkjøringer.  Dette er politisk vedtatt.