Utfyllende informasjon finner du på Campus Nord-Troms hjemmeside.