Arbeid på veilys pågår på strekning Storengveien. Lysene vil være avslått så lenge arbeidet pågår.