Nordreisa kommune oppfordrer alle til å følge med på snøskred og sørpeskredvarsel på varsom.no

Det er i dag faregrad 4 i Nord-Troms i dag som følge av temperaturstigning og regn. Det oppfordres til å holde deg unna skredterreng og utløpssoner for skred. Minkende skredfare til grad 3, fra i morgen 24. april.

 

http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Nord-Troms/?utm_source=abonner&utm_medium=email&utm_campaign=avalanche