Beredskap flom 2020 - Kriseledelse har hatt møte i dag 10.06.2020

Gunstig værsituasjon har minket vannstand i Reisaelva. Det er meldt varmere vær til helga, og det er fortsatt grunn til bekymring pga store mengder snø i fjellet. Pr i dag ligger det 1-2 meter snø i fjellområdene (www.senorge.no).

Vegen ved Anebekkelv, Krakenes ble gjenåpnet i går. Det er risiko for ny stenging, og også stenging av andre veger kan skje.  

Det er besluttet at neste møte i kriseledelse er mandag morgen kl 0830.

Nordreisa kommune oppfordrer fortsatt innbyggerne til å melde inn om situasjoner i forhold til bygninger, veger, sørpeskred etc.  på telefon 918 07 130, ordfører Hilde Nyvoll.

 

Ved akutte hendelser skal nødetatene varsles:
Brann 110
Politi 112
Helse 113