I det siste har det vært påkjørsler og flere nesten ulykker spesielt i Reisadalen.