Nordreisa næringsforening har bedt om at dialogmøtet om ny strategisk næringsplan flyttes fra torsdag 27/5, fordi butikkene har langåpent. Det har vi forståelse for, og nytt tidspunkt er mandag 31. mai kl. 18:30 i kultursalen på Halti.  

 

Fremdeles ønsker vi å vite hvem som kommer i forkant, og påmelding skjer til jan.fjaere@nordreisa.kommune.no.