Digital post - Informasjon til frivillige lag og foreninger

 

Nordreisa kommune ønsker å styrke samarbeidet med frivillige lag og foreninger.  Et viktig element i dette arbeidet er å kommunisere på en effektiv måte.  Informasjon og brev til alle frivillige lag og foreninger vil i framtiden bli sendt ut elektronisk ved bruk av digital post.

Ingen organisasjon har registreringsplikt i Frivillighetsregisteret, men alle organisasjoner som fyller vilkårene har rett til å registrere seg.  Det betyr at vi henter adresseinformasjon fra Brønnøysundregisteret og sender brev og informasjon digitalt til postboksen i Altinn.

Ta kontakt dersom din forening vil ha problemer med denne ordningen eller om dere ellers lurer på noe – Servicetorget tlf 77 58 80 11 e-post: postmottak@nordreisa.kommune.no

Hvis du ønsker å registrere en organisasjon i Frivillighetsregisteret, kan du gjøre dette ved å sende inn Samordnet registermelding i Altinn.

Hvorfor registrere i Frivillighetsregisteret?

Foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan

  • delta i Grasrotandelen, som er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en prosentandel av innsatsbeløpet direkte til en frivillig organisasjon

  • søke om momskompensasjon, det vil si at de kan søke om å få kompensasjon for moms de har betalt ved kjøp av varer og tjenester

Det kan også være offentlige eller private tilskuddsordninger som forutsetter registrering i Frivillighetsregisteret.

Registrering i Enhetsregisteret er gratis!