Oppstart revisjon av lokal forskrift for vann- og kloakkgebyrer i Nordreisa kommune

Driftsutvalget har i møte 02.09.2021 vedtatt oppstart av revisjon av lokal forskrift for vann- og kloakkgebyrer, Nordreisa kommune.
Frist for innspill til revidert forskrift settes til 19. oktober 2021.

Innspill kan sendes elektronisk til Nordreisa kommune, på epost postmottak@nordreisa.kommune.no eller pr post til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett.