Saksdokumenter er tilgjengelig på møteportalen og kommunens hjemmeside.

 

Her er noen av sakene som skal opp til behandling:

  • Deltagelse i forprosjekt Arena Reisaelva 2023

 

  • Forespørsel om kjøp av tilleggsareal i Nappenveien på Rovdas

 

  • Forslag til forskrift for farvannsavgift for Nordreisa kommune

 

  • Søknad dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppsett av 3 iglo domer på gbnr 44/2