Driftsutvalget skal ha møte 3.6.14

Saker som skal opp til behandling er bl.a. reguleringsplan for småbåthavn i Sørkjosen, regulering av Hjellnes Industripark og havn, og regulering Betesta boligområdet.

Øvrige saker og sakspapirer finner du ved å klikke deg inn her