Sted: kantinen på Sonjatun. 
Kl 16.30-18.00

Lurer du på om du kan stille på drop-in vaksinering?

1. Dose , 12 år og eldre

2. Dose, gått 28 dager fra 1. dose (18 år og eldre) 

3. Dose ,18 år og eldre må ha et intervall fra dose 2 på 4,5 mnd (20. uker)
 

Koronavaksine for ungdom 12-15 år, Hvis du og dine foresatte ønsker, kan du få 1 eller 2 doser koronavaksine. Det er frivillig å ta vaksine, hvis dere velger 2 doser, bør det være 8-12 uker mellom dosene. De som er fylt 12 år kan stille på drop-in sammen med foresatte og samtykke skjema se mer info:
Koronavaksine for ungdom 12-15 år - FHI


Foresatte må godkjenne (samtykke til) vaksinasjon av ungdom under 16 år. Vaksinering er gratis. Les mer på fhi.no/kvp


Barn 5-11 år har egene vaksine dager, se mer info Legekontoret i NORDREISA | HelseRespons (sonjatun.no)