Drop-in koronavaksinering Torsdag 03. Februar 2022 fra kl 16.30 til 18.00 på Sonjatun kantine.

HUSK MUNNBIND!

Lurer du på om du kan stille på drop-in vaksinering?

1. Dose, 12 år og eldre.

2. Dose, gått 28 dager fra 1.dose (18 år og eldre) 

3. Dose, 18 år og eldre. Må ha et intervall fra dose 2 på 4,5 mnd (20.uker)

Koronavaksine for ungdom 12-15 år; Hvis du og dine foresatte ønsker, kan du få 1 eller 2 dose koronavaksine. Det er frivillig å ta vaksine. Hvis dere velger 2 doser, bør det være 8-12 uker mellom dosene. De som er fylt 12 år kan stille på drop-in sammen med foresatte og samtykke skjema.
Se mer info:Koronavaksine for ungdom 12-15 år - FHI


Foresatte må godkjenne (samtykke til) vaksinasjon av ungdom under 16 år. Vaksinering er gratis. Les mer på fhi.no/kvp


Barn 5-11 år egene vaksine dager, mer info: Legekontoret i NORDREISA | HelseRespons (sonjatun.no)