Hvis du pågrunn av sykdom eller uførhet er forhindret til å møte på valglokalet valgdagen og heller ikke har mulighet for å komme til en av våre forhåndsstemmelokaler, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. I tillegg kan velgere som er pålagt isolasjon eller karantene på grunn av covid-19, søke om å stemme der de oppholder seg i denne perioden.

Søknadsfrist er kl. 10 valgdagen 13. september.

Velgere som er pålagt isolasjon eller karantene på grunn av covid-19 og er manntallsført i kommunen kan søke om å stemme hjemme lørdag og søndag før valgdagen, og på selve valgdagen.

Søknadsfrist kl. 10.00 valgdagen 13. september.

Det må informeres om isolasjonsplikten i søknaden, slik at kommunen kan planlegge for smittevern når stemmen skal mottas.

Du kan søke skriftlig eller via telefon til valgstyret. I søknaden/henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt adressen du befinner deg på den siste uka før før valget. Du må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på. 

Adresse valgstyret

Valgstyret i Nordreisa kommune

Medlemmer i valgstyret

Valgansvarlig

Valgansvarlig i Nordreisa kommune er Ellinor Evensen, mobil: 45 50 54 54, e-post: ellinor.evensen@nordreisa.kommune.no

Valgsekretariatet består av medarbeidere ved politisk sekretariat.