Det er et krav i dyrevelferdsloven at Mattilsynet skal ha dyrevernnemnder, og loven bestemmer hvilken rolle nemndene skal ha. Nemndenes rolle er først og fremst å bidra med lekmannsskjønn.  Det er lagt til Regiondirektøren i Mattilsynet å oppnevne dyrevernnemdene. Kommunene, husdyrnæringa og relevante dyrevernorganisasjoner har forslagsrett. Kommunen er tidligere invitert til å foreslå kandidater. 

 

Regiondirektøren har oppnevnt følgende dyrevernnemnd for Troms og Svalbard for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024:

Navn

Adresse

Erfaringsbakgrunn/Kompetanse

Håkon Hofstad
9350 Sjøvegan
Storfe, hund
Gry Dahlø Bjørklund
9309 Finnsnes
Sau, geit, hund
Karen Anette Anti
9325 Bardufoss
Rein
Berit Karina Bendiksen
9024 Tomasjord
kjæledyr og sportsdyr
Matz Østbø Ballovarre
9060 Lyngseidet
Hund, katt, hest
Jan-Harald Tørfoss
9154 Storslett
Storfe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 2 av 2