Skattelistene finner du her.

Nordreisa kommunestyre vedtok i sak 148/20 kontorjustering (økning) av eiendomsskattegrunnlag med 10 %. Eiendomsskatten er i 2021 på 4 ‰ for boliger og fritidsboliger og 7 ‰ for øvrige eiendommer (næring).

Årets klagefrist er satt til 12.april 2021.

 

Klagen må sendes skriftlig til:

Nordreisa kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 174, 9156 Storslett